sydnes_

Informasjon:
f. 1948 (06)
Dr. philos, professor
Kjemisk institutt
Universitetet i Bergen
Allégt 41, 5007 Bergen
55 58 34 50