sundsb_sInformasjon:
f. 1943 (93)
Direktør
Norsk Industri
Oscars g 20
0306 Oslo
22 59 01 03