Sunde_SveinInformasjon:
f. 1962 (13)
Dr.techn, professor
Institutt for materialteknologi, NTNU
7492 Trondheim
73 59 40 51 / 957 66 011