Anders Hammer Strømman ved NTNU har laget livsløpsanalyser av ulike biltyper og viet i sitt foredrag i NTVAs Oslo-avdeling spesiell oppmerksomhet til den elektriske bilen.

Ola Nilsen Fra UiO fortalte om batteriets utvikling og potensialer. De så begge store muligheter for elektrisk fremdrift, men det var klart at det også finnes en del utfordringer, bl a mht vekt og rekkevidde. Fremtiden vil sannsynligvis inneholde flere tekniske løsninger på kjøretøysiden.

Det var tilnærmet fullsatt sal i DNVA og det er grunn til å tro at det var samlet nærmere 90 personer for å høre på og diskutere det aktuelle temaet.

 

ola-nilsen_anders-hammer-stromman

Ola Nilsen (t.v) og Anders Hammer Strømme (over) og Fra møtesalen i DNVA (under).    

fra-motesalen