lyng_sInformasjon:
f. 1934 (85)
Dr.rrer.nat, tidligere høgskoledosent
Agder Distriktshøgskole
913 60 806