lægreidInformasjon:
f. 1956 (08)
Dr.scient, professor
Institutt for klinisk og molekylær medisin
NTNU
7491 Trondheim
72 82 53 23