steinnes_e

Informasjon:
f. 1938 (86)
Dr.philos, professor emeritus
Institutt for kjemi
NTNU
73 59 62 37