steinertInformasjon:
f. 1973 (2015)
PhD, professor
Institutt for produktutvikling og materialer
NTNU
7419 Trondheim
918 97 830