sjblom_j

Informasjon:
f. 1953 (01)
Dr.philos, professor
Kjemisk prosessteknologi
NTNU
7491 Trondheim
73 59 55 05 / 905 86 028