sjberg_s

Informasjon:
f. 1943 (03)
Dr.philos, professor
Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling
Universitetet i Oslo
Postboks 1099 Blindern, 0317 Oslo
22 85 41 55