simensen_c.j

Informasjon:
f. 1942 (98)
Seniorforsker
SINTEF Metallurgi
Postboks 124, Blindern
0314 Oslo
22 06 77 91