sigmond_r.s

Informasjon:
f. 1931 (84)
Professor i
Teknisk fysikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 36 24