samseth

Informasjon:
f. 1954 (2012)
Ph.D, Professor
Høgskolen i Oslo og Akershus
Postboks 4
0130 Oslo
996 18 608