sakshaug_e

Informasjon:
f. 1942 (94)
Dr.philos., professor
Marin botanikk
Trondhjem biologiske stasjon
NTNU
7491 Trondheim
73 59 15 83