NTVA er svært opptatt av de store teknologiske endringene som er i ferd med å skje. Akademiet har et sterkt ønske om å få flere medlemmer fra de teknologiområdene som er i størst forandring.

Styret ønsker også flere yngre medlemmer og flere kvinner. I tillegg er det prioritert å styrke representasjonen fra et levende næringsliv.

For å gjøre et systematisk rekrutteringsarbeid nedsatte NTVAs styre høsten 2017 en komite av medlemmer med det stort nettverk. Det første møtet i komiteen fant sted 10.januar. 6.juni hadde komiteen sitt andre møte. Av de 11 godkjente kandidatene i 1.halvår, kom 7 fra rekrutteringskomiteen.

Målsetningen for rekrutteringskomiteen er å komme opp med 25 nye medlemmer i løpet av året.

Vi ser ovenfor et bilde fra rekrutteringskomiteens møte i Oslo 6.juni. Fra venstre: Ingvald Strømmen, Torbjørn Digernes, Sven Ullring, Kjetil Martin Stuland, Ragnhild Sohlberg, Edel Elvevoll og Hans Kåre Flø.