Firmaet Karsten Moholt ble startet i 1945 på Kleppestø utenfor Bergen. Firmaet ble etter hvert svært preget av oppdrag for olje- og gassvirksomheten. Som følge av krisen i oljevirksomheten i 2014 var det imidlertid nødvendig å søke oppdrag innen tradisjonell landbasert industri og skipsfart. I dag er Karsten Moholt et komplett servicesenter, en one-stop-shop for elektriske maskiner. Selskapet betjener store kunder innen energi, offshore, shipping og subsea industri. Firmaet har i dag 160 ansatte lokalisert på tre ulike anlegg.

Karsten Moholt definerer seg nå som et elektromekanisk kompetansesenter innen pålitelighetsbasert vedlikehold.
I begrepet pålitelighetsbasert vedlikehold ligger det et meget nært samarbeid mellom kunde og leverandør. For mange av kundene får Karsten Moholt en kontinuerlig overføring av driftsinformasjon – hver time, hver dag og hele året – for å vurdere tilstanden til aktuelt maskineri.

Ashutosh Kumar som er project manager i firmaet holdt foredrag i NTVAs Bergens-avdeling tirsdag 8.mai. Han fortalte om en sammenvevning mellom kunde og leverandør som hadde gått meget raskt. Det skyldes den tekniske utviklingen med basis i evnen til å overføre store datamengder og i evnen til å analysere dem.

Utviklingen har imidlertid bare så vidt begynt og det er store muligheter til forbedringer som følge av nye sensorer og IoT (Internet of Things). En interessant problemstilling er nå at det har oppstått mangel på fagfolk som kan tolke de store mengdene data som kontinuerlig hentes inn. Dette er en spesialistkompetanse og den krever fem års utdannelse. Den raske utviklingen innenfor kunstig intelligens kan imidlertid føre til at store deler av analysejobben i løpet av få år kan utføres av maskiner.

På bildet ser vi Ashutosh Kumar og Ole-Gunnar Søgnen som ledet møtet.