I et arbeid for å modernisere presentasjonen av NTVA har akademiet nå fremlagt en ny årbok. Mens tidligere årbøker har vært trykket i svart/hvit og offset, er den nye årboken trykket i farger og digitalprint. Det er lagt vekt på at publikasjonen skal være mer leservennlig og det har blant annet skjedd ved at skriftstørrelsen er økt, det er bredere marger og flere illustrasjoner.

Det er klart at satsingen på farger og nytt format har betydd at trykkekostnadene øker. For å motvirke de økte kostnadene er årboken først lagt ut som bladbar PDF på hjemmesiden og medlemmene må nå be om å få et papireksemplar for å få dette i posten. Tidligere har alle medlemmer fått årboken uten at de har uttrykt et konkret ønske om det. Det har ført til at en del bøker har blitt sendt ut personer som selv ikke har hatt interesse av å få den.

Den nye ordningen medfører at det blir færre eksemplarer som trykkes og færre bøker som sendes ut. Sender medlemmene inn et ønske om å få boken innenfor angitt frist er boken gratis. Den som ønsker boken senere må betale kr 150 som dekker trykkekostnad, konvolutt og porto.