nordtvedt_j_e

Informasjon:
f. 1962 (00)
Dr.scient, adm.dir.
Epsis AS
Kokstadflaten 31, 5257 Kokstad
Prof. II Fysisk institutt, Universitetet i Bergen
55 92 57 50