nordgrd_a

Informasjon:
f. 1954 (10)
Siv.ing.,
Tidligere direktør næringspolitikk
OLF (Oljeindustriens Landsforening)
918 63 394