nord_l

Informasjon:
f. 1946 (92)
Tidligere direktør
Norsk Hydro ASA