truls-norby-04-adj

Informasjon:
f. 1955 (15)
Dr.scient, professor
Kjemisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1033
0315 OSLO
22 84 06 54 / 992 57 611