Ove-Njå_UiS2014Informasjon:
f. 1963 (14)
PhD, professor
Risikostyring og samfunnssikkerhet
Universitetet i Stavanger
Ullandhaug
4036 Stavanger
51 83 22 68