markeset

Informasjon:
f. 1962 (12)
Dr.ing, professor i maskinteknikk
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger
51 83 21 91 / 997 06 378