Mangerud_Gunn

Informasjon:
f. 1961 (11)
Dr.scient, Professor og instituttleder
Institutt for geovitenskap
Universitetet i Bergen
Allégaten 41
5007 Bergen
55 58 27 93 / 975 57 137