lillestl_eigilInformasjon:
f. 1938 (06)
Dr.philos, professor emeritus
Institutt for fysikk og teknologi
Universitetet i Bergen
Allégaten 55, 5007 Bergen
55 58 28 59