lien_t.k-247x300Informasjon:
f. 1944 (91)
Dr.ing., professor emeritus
Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 37 88 / 970 83 144