kavlie_d-245x300Informasjon:
f. 1939 (76)
PhD, tidligere seniorkonsulent
Norges forskningsråd
905 02 322