johnsson_a-245x300Informasjon:
f. 1939 (89)
Professor
Institutt for fysikk
NTNU
7491 Trondheim
73 59 18 54