johansen_geir_anton_-246x300Informasjon:
f. 1960 (05)
Dr.scient, professor og dekan
Høgskulen på Vestlandet
Postboks 7030
5020 Bergen
55 58 72 38 / 911 43 615