johansen_d-245x300Informasjon:
f. 1961 (08)
Dr.scient, professor
Institutt for informatikk
UiT – Norges arktiske universitet
9037 Tromsø
77 64 40 47
Chief Scientist FAST – Microsoft