31.januar 2018 avholdes det et seminar i DNVAs lokaler i Drammensveien 78 i Oslo om polarforskning. Seminaret som vil har 13 velkvalifiserte innledere starter kl 0900 og avsluttes med tapas kl 1630.

Nærmere informasjon finnes på DNVAs hjemmesider; http://www.dnva.no/kalender/vis.html?tid=71026