holme_n-247x300Informasjon:
f. 1936 (93)
Sivilingeniør, tidl. adm.dir.
Forsvarets forskningsinstitutt
920 62 156