holm_s-245x300Informasjon:
f. 1954 (02)
Dr.ing, professor
Institutt for informatikk
Universitetet i Oslo
Postboks 1080
0316 Oslo
22 85 27 04 / 932 15 705