herstad_k.a-245x300Informasjon:
f. 1943 (86)
Siviling, tidligere adm.dir. ved Energi-
forsyningens Forskningsinstitutt (EFI),
Energiforsyningens fellesorganisasjon (Enfo)
og Energibedriftenes landsforening (EBL)
911 04 077