hernesInformasjon:
f. 1967 (13)
PhD, professor og instituttleder
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
NTNU
7491 Trondheim
930 28 341
Senterleder Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet behandling og
NORMIT, Nasjonal intrastruktur for forskning, St. Olavs Hospital, Trondheim