Informasjon:
f. 1971 (15)
PhD, adm.dir.
Bergen Teknologioverføring AS
Thormøhlensgate 51
5006 BERGEN
926 02 381