InformasjonBilde Sverre H
f. 1951 (2015)
MSc, førsteamanuensis
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger
Professor II ved NTNU
7491 Trondheim
51 83 21 12 / 480 72 026