Informasjon:
f. 1964 (15)
Dr.scient, professor
Institutt for geologi
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
Leder av Research Centre for Arctic Petroleum Exploartion (ARCEx)