hansenInformasjon:
f. 1961 (11)
Dr.philos, professor
Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger
51 83 21 54
Professor II ved Universitetet i Oslo

970 40 829