halvorsen_s.g-245x300Informasjon:
f. 1933 (78)
Cand.real, professor emeritus
Institutt for Energiforskning
2007 Kjeller

22 14 45 39