halaas_a-245x300Informasjon:
f. 1943 (99)
Cand.real, professor emeritus
Datateknikk og Informasjonsvitenskap
NTNU
7491 Trondheim
73 59 34 42

72 55 80 00