OInformasjon:
f. 1957 (12)
Dr.philos, professor
Matematisk Institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1035, Blindern
0316 Oslo
22 85 58 86 / 416 07 182