Eivind-Grøv-foto-Svein-Tønseth-245x300Informasjon:
f. 1958 (12)
Siv.ing, Sjefsforsker
SINTEF Byggforsk
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim
951 44 104
Professor II ved Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU

(foto: Svein Tønseth)