Geofysisk Institutt i Bergen – som var først var en del av Bergen Museum og senere ble en del av Universitetet i Bergen da det ble opprettet etter 2.verdenskrig – er noe så sjelden som et norsk akademisk miljø som har hatt globalt ledende roller på flere viktige forskningsområder. Geofysisk Institutt var det stedet moderne meteorologi ble unnfanget og utviklet. Senere ble instituttet et senter for utviklingen av oceanografien.

Instituttet har i alle år nytt godt av en meget god internasjonal anseelse, men som et ganske lite miljø har en måttet innse at utenlandske institutter i dag er det ledende faglige miljøer for i forbindelse med 2.verdenskrig satte flere av de største nasjonene inn meget store ressurser både innenfor meteorologi og oceanografi. Geofysisk Institutt har imidlertid utviklet sin genuine ekspertise innenfor snevrere forskningsfelt.

Tirsdag 21. november holdt NTVAs Bergensavdeling – i samarbeid med Tekna – et møte om Geofysisk Institutt i det nyoppussede auditoriet til Bergen som UiB hadde stilt til rådighet.

Første foredrag ble holdt av Magnus Vollset som er vitenskapshistoriker og som nå legger siste hånd  på boken Geofysikkens historie fra Vøringen til Universitas Bergensis. Vollset ga et spennende og levende bilde av arbeid og forskning ved instituttet som var preget av fremtredende forskere og mange dyktige og arbeidsvillige studenter. På instituttet ble det skapt historie!

Nils Gunnar Kvamstø som er professor og instituttleder i dag, fortalte om den moderne geofysikkens forskning og aktuelle utfordringer. Det er klart at stadig økt bruk av datakraft har gitt stadig bedre prognoser for været på noen dagers sikt. Når det gjelder sesongvarsler, er det imidlertid mange utfordringer som skyldes manglende forståelse for store globale fenomener.

Det var mellom 40 og 50 deltagere på møtet.

Møtet i Bergen ble videofilmet og filmene vil om kort tid bli tilgjengelig på NTVAs Youtube-kanal.