TorbjørnEltoft_fotoInformasjon:
f. 1953 (13)
PhD, professor
Institutt for fysikk
UiT Norges arktiske universitet
Teknologibygget
9019 Tromsø
77 64 51 84 / 950 07 345