ellingsen_stor-150x150Informasjon:
f. 1951 (12)
Dr.ing, Forskningssjef
SINTEF Industri
Avdeling Bioteknologi og nanomedisin
7465 Trondheim
930 59 481