rolf_kristian_eckhoff-150x150Informasjon:
f. 1937 (08)
Dr.techn, DSc, professor emeritus
Institutt for fysikk og teknologi
Universitetet i Bergen
Allegt. 55, 5007 Bergen
55 58 28 58