daehlen-245x300Informasjon:
f. 1959 (09)
Dr.scient, professor og dekan
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo
Postboks 1032 Blindern
0315 Oslo
22 85 28 26 / 909 44 612