Lerchendal gård som siden tidlig på 1960-tallet har vært møtested og kontor for NTVA, er under oppgradering. NTNU som eier av gården og bruker den som sitt representasjonslokale, ønsker nå å gjøre en skikkelig oppgrading av bygningen etter at vedlikeholdet i flere år har ligget på moderat nivå. Det har vært utskifting av gardiner, oppgradering av vinduer, reparasjoner av møbler og interne malingsarbeider. Det planlegges også å styrke grunnmuren. På av mye anleggsarbeider i områdene rundt gården og en gammeldags fundamentering på leirgrunn, har deler av bygningen sunket 20 cm. Dette har naturlig nok også medført skjevheter innvendig. Bygningen som er fra 1762 er ellers i rimelig god stand.

Navnet Lerchendal fikk gården etter den danske løytnant Lerche som var innskrivningsoffiser i Trondheim og som flyttet bygningen til det området sør for dagens Gløshaugen som senere ble kjent som Lerchendal. Jorden som Lerche kjøpte ble skilt ut fra Elgeseter gård. Lerchendal gård ble i en del 10 år brukt som privat bolig for ulike eiere. Senere fungerte gården som skolen for Singsaker og Tempe. På 1900-tallet ble så gården overtatt at Trondheim kommune som bygget den om til kommunale boliger. Det var en relativt nedslitt bygning som det daværende NTH i 1959 fikk kjøpe fra Trondheim kommune. Oppussingsarbeidet var omfattende og kostbart og her spilte SINTEF en viktig rolle som finansiell og praktisk bidragsyter.