Ulik typer av spill har blitt en del av hverdagen til de fleste av oss. Det er gode grunner til å tro at vi vil se økt bruk av spill både til undervisning, opplæring, i underholdning og i sosiale sammenhenger. På møtet i Trondheim 31.oktober innledet grunnleggeren av Kahoot professor Alf Inge Wang. Ved hjelp av en spesiallaget quiz  og deltagernes smarttelefoner ga han en interaktiv innføring i spill og spilldesign. Spill har blitt en viktig satsning for stadig flere firmaer og grundere og er i ferd med å utvikle seg til en egen liten næring.

Professor Bjørn Andersen har arbeidet med såkalte «serious games» som kanskje best kan omtales som spill som gir deg nye ferdigheter og lærer deg å håndtere kompliserte eller farlige situasjoner. En typisk problemstilling i et arbeidsliv som endrer seg raskt er hvordan kan vi gi en 30-åring like store ferdigheter i jobben som en medarbeider med 50-årings erfaring? I en verden hvor opplæring skal skje raskt og sikkerhet tillegges stor vekt er spill et uvurderlig hjelpemiddel.

Bildet  viser Alf Inge Wang i det har gjennomgår den nye Kahoot-quizen.